Agrofertizace v přímém přenosu: Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů ušili Babišovi na míru

Agrofertizace v přímém přenosu: Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů ušili Babišovi na míru

Piráti spolu se STAN a KDU-ČSL připravili pozměňovací návrhy k zákonu o evidenci skutečných majitelů firem, který míří do Sněmovny. Ten by totiž ve stávající podobě umožňoval Andrejovi Babišovi využít účelové výjimky pro podniky zaparkované ve svěřenských fondech a tvrdit, že skutečným majitelem holdingu Agrofert není on.

„Chceme toto nehorázné ustanovení zrušit, stejně tak prosazujeme povinnost zveřejňovat v evidenci například i strukturu majetkových vztahů. Věřím, že Sněmovna zastaví agrofertizaci zákonů naší země,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že jako první na jaře na kontroverzní návrh upozornil pirátský poslanec František Navrkal.

„Vláda využila své legislativní kreativity, a i přes upozornění opozice v návrhu zákona ponechala zbytečnou výjimku, kterou po nás EU nevyžaduje. Můžeme předjímat, že důvodem jsou výhody pro současného premiéra a podnikatele v jedné osobě,“ říká předseda STAN Vít Rakušan.

„Andrej Babiš si spolu s jeho lidmi na vládě napsal na míru zákon o registru skutečných vlastníků. Účelově si do něj vložil výjimku, která by premiérovi a jemu podobným umožnila tvrdit, že pokud mají firmy zaparkované v takzvaných svěřenských fondech, nejsou jejich skutečnými majiteli. Těmi by byli podle současného návrhu de facto správci fondu. Že jde o účelovou výjimku, potvrzuje i fakt, že obdobný rejstřík na Slovensku českého premiéra jako majitele Agrofertu uvádí. Z těchto důvodů jsme ve spolupráci se STAN a KDU-ČSL připravili do zákona dvě zásadní změny,“ popsal Bartoš.

První má za cíl zrušit zmiňovanou výjimku. „Chceme odstranit kličku, která umožňuje skutečným majitelům korporací schovávat se za institut svěřenského fondu, a obcházet tak zákon o střetu zájmů. Odborníci z vládního odboru kompatibility doporučovali totožnou úpravu vládě již během přípravy návrhu, ta to však zcela ignorovala, což potvrzuje, že vládní ministři a aparát jdou zcela na ruku potřebám premiéra ve střetu zájmů,“ vysvětlil pirátský poslanec Navrkal.

Druhý návrh má výrazně rozšířit okruh zveřejňovaných informací o skutečných majitelích. „Chceme například zavést povinnost zveřejňovat strukturu majetkových vztahů. To je zcela zásadní pro rozkrývání chobotnic nastrčených a vzájemně provázaných firem, za které se skuteční majitelé, což mohou být klidně aktivní politici či jejich blízcí, často schovávají. Občané mají právo vědět, komu jdou jejich peníze jak v dotacích, tak v zakázkách, které tyto firmy pro stát dodávají,“ doplnil Navrkal. Ten na jaře jako první upozornil, že se vláda náhle rozhodla po mnohaměsíčním odkládání evidenci majitelů projednat, a to pár dnů po vyhlášení nouzového stavu kvůli koronaviru.

Legislativa o evidenci skutečných majitelů reaguje na evropskou směrnici proti praní špinavých peněz. Navrhovaný zákon by měl konečně zamezit tomu, aby veřejné prostředky končily u neprůhledných anonymních firem. Směrnice navíc ukládá povinnost vedení veřejného rejstříku, který by umožnil kontrolu i občanům a snížil administrativní náklady. Zákon měl být účinný už od 10. ledna 2020, Piráti na zpoždění opakovaně upozorňovali, stejně jako na hrozící pokutu od Evropské unie za nesplnění povinností členského státu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu