Jiří Lehejček

Jiří Lehejček (* 23. prosince 1986, Praha) je členem KS Středočeský kraj.

Vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na PřF UK a pěstování lesa na FLD ČZU. Doktorát získal tamtéž za práci dendrochronologie arktické tundry. V rámci svého studia strávil semestr na University of Iceland a totéž na kanadské Vancouver Island University. Zahraniční doktorské stáže si odbyl na ETH Zürich ve Švýcarsku a University of Greifswald v Německu. V současnosti zastává volenou funkci místopředsedy IFOAM EU - celoevropské sektorové organizace ekologického zemědělství. V této bruselské organizaci je díky angažmá v ČTPEZ, které předsedá. Je také akademikem a na univerzitě se zabývá paleoklimatologií Arktidy (rekonstrukcemi klimatu) a vyučuje předměty: ochrana životního prostředí, funkce lesa a globální environmentální výzvy.

Účastnil se pěti výzkumných expedic do Arktidy, z nichž vznikla řada odborných publikací. Dvě polární expedice vedl. Je řešitelem evropských (H2020, Life+) i českých (TAČR) výzkumných projektů a externím poradcem předsedkyně výboru životní prostředí PSP ČR. Ochranou a studiem životního prostředí a podporou ekosystémových funkcí krajiny se zabývá i v soukromém životě, kdy se snaží realizovat projekt biokoridor.cz.

Je ženatý, má dvě děti a hovoří plynně anglicky a částečně německy. Mezi jeho zájmy patří sport (kajak, běžky, turistika), literatura a divadlo. Členem České pirátské strany je od dubna 2017. Ve straně zastává funkci vedoucího resortního týmu zemědělství a lesnictví.

Navrhni úpravu