Jiří Lehejček

Jiří Lehejček (*23. prosince 1986, Praha), člen MS Středočeský kraj původem ze Zlína

místopředseda Rady IFOAM Organics Europe, předseda [České technologické platformy pro ekologické zemědělství]

Vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na PřF UK a pěstování lesa na FLD ČZU. Doktorát získal tamtéž za práci dendrochronologie arktické tundry. V rámci svého studia strávil semestr na University of Iceland a totéž na kanadské Vancouver Island University. Zahraniční doktorské stáže si odbyl na ETH Zürich ve Švýcarsku a University of Greifswald v Německu.

V současnosti zastává volenou funkci viceprezidenta IFOAM EU - celoevropské sektorové organizace ekologického zemědělství. V této bruselské organizaci je díky angažmá v ČTPEZ i členem Rady za Českou republiku. Je také akademikem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se paleoklimatologií Arktidy (rekonstrukcemi klimatu) a vyučuje předměty: ekologie, fyzická geografie a globální environmentální výzvy.

Účastnil se pěti výzkumných expedic do Arktidy, z nichž vznikla řada odborných publikací. Je řešitelem evropských (H2020, Life+) i českých (TAČR) výzkumných projektů. Ochranou a studiem životního prostředí a podporou ekosystémových funkcí krajiny se zabývá i v soukromém životě, kdy se snaží realizovat projekt biokoridor.cz.

Je ženatý, má dvě děti a hovoří plynně anglicky a částečně německy. Mezi jeho zájmy patří sport (kajak, běžky, turistika), literatura a divadlo.

Členem České pirátské strany je od dubna 2017. Ve straně zastává funkci garanta programového bodu zemědělství a lesnictví.

Navrhni úpravu