Bc. Adam Vyplel

Bc. Adam Vyplel (* duben 1994) pochází z Brna, kde 16 let žil. Poté se přestěhoval do obce Říčany v Jihomoravském kraji. V Brně absolvoval čtyřleté gymnázium, které v roce 2013 ukončil maturitní zkouškou a v červnu 2017 úspěšně zakončil bakalářský studijní program Stavební inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně. Nyní pokračuje v navazujícím magisterském programu na stejné škole, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Během studia se věnoval zejména propojení se stavební a projekční praxí a související legislativou, zejména stavební a vodní právo. Momentálně usiluje o studijní pobyt na AGH UST v Krakově v rámci projektu Erasmus+.

V Říčanech je členem kontrolního výboru a stavebního výboru Zastupitelstva obce Říčany.

Do Pirátské strany vstoupil v srpnu 2018 téměř po roční spolupráci jako registrovaný příznivec. Je členem KS JmK.

Navrhni úpravu