O vodě, o trávě, o lese - beseda s Janem Nezhybou

O vodě, o trávě, o lese - beseda s Janem Nezhybou

Ostravští Piráti zvou na besedu nazvanou “O vodě, o trávě, o lese” s Janem Nezhybou.

Beseda proběhne na téma největších problému a výzev v oblasti životního prostředí v Ostravě a Moravskoslezském kraji.

Jan Nezhyba již léta bojuje za zlepšení životního prostředí. Založil o.s. Občané proti spalovně v Havířově, je letitým členem komise pro životní prostředí města Havířov a také působil léta ve sdružení Arnika. Mimo to je také garantem programového bodu životního prostředí v Pirátské straně.

Beseda bude rozdělena na dvě části. První část bude věnována přehledu hlavních problémů životního prostředí na Ostravsku. V druhé části se budeme věnovat tomu, jak se velmi podobné situace řeší v zahraničí. Následná diskuze bude zaměřena především na možnosti, jak tato opatření aplikovat v našich podmínkách.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu