Beton místo orné půdy? Znojemští Piráti jsou proti!

Beton místo orné půdy? Znojemští Piráti jsou proti!

**Když vyjedete ze Znojma směrem na Vídeň, ocitnete se mezi lány polí. Znojemsko se vyznačuje vysokým podílem úrodné černozemě, tedy základního neobnovitelného přírodního bohatství. Po několika kilometrech na výpadovce se po levé straně uprostřed pole na skoro 9 hektarech rozléhá velký výrobní závod společnosti Nevoga s.r.o. **

Už povolení této „krabice“ na nejúrodnější půdě je trestuhodné. Současné zastupitelstvo však loni vyhovělo společnosti v záměru další expanze a souhlasilo se změnou dalších 6 ha orné půdy té nejvyšší kvality na plochu pro výrobu a skladování. Nyní, dne 5.9.2022 zastupitelstvo schválilo pořízení této změny územního plánu, což je další krok k likvidaci krajiny, orné půdy, a v důsledku i naší soběstačnosti. Této změně chceme zabránit.

Změna číslo 3 jinak neobsahuje žádný zásadní bod, ze kterého by město jakkoli benefitovalo, proto se nabízí otázka, proč takhle kontroverzní bod řeší těsně před volbami na posledním zastupitelstvu. V čí prospěch jednají.

Pokud zastupitelstvo schválí pořízení změny č. 3 územního plánu Znojma, tak po volbách budeme iniciovat vyjmutí této změny z pořizované aktualizace územního plánu.

##Zabetonujeme naši budoucnost?##

Pozemky, které chce společnost využít k expanzi, mají rozlohu 5,7 hektarů. Jde o nejkvalitnější ornou půdu třídy ochrany I., nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu a jedna z hlavních složek životního prostředí.

Zemědělská půda je pod ochranou zákona, který říká, že „zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“

Hlavním argumentem společnosti Nevoga je, že vytvoří 100 pracovních míst. V Česku je momentálně jedna z nejnižších nezaměstnaností (aktuálně pod 3,5 %) v celé EU. ORP Znojmo je momentálně na 5,4 %. Naprostá většina z plánovaných míst jsou místa ve výrobě, kde není vyžadována specifická kvalifikace ani vzdělání.

Česku se někdy přezdívá zemí montoven. Může za to příhodná pozice ve středu Evropy, nízká cena práce ve srovnání se západem a hlavně fakt, že si nedokážeme ochránit své přírodní bohatství. Domnívám se, že ochrana půdy a životního prostředí je zde jasně nadřazená zájmům soukromé průmyslové výroby.

Město by se za ochranu půdy mělo jasně postavit, nikoliv ji nechat nenávratně zničit.

**Mgr. Pavel Nevrkla, advokát, zastupitel Znojma, lídr Pirátů ve Znojmě

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu