Bojovat proti suchu přehradami? Ne, raději zadržujme vodu v krajině, říká v komentáři Hana Ančincová

Bojovat proti suchu přehradami? Ne, raději zadržujme vodu v krajině, říká v komentáři Hana Ančincová

Poslední roky trápí Českou republiku extrémní sucho, které tady už 500 let nebylo. Jakmile se problém s nedostatkem vody vynoří, začnou jako houby po dešti růst i plány na budování nových přehrad. Srážek však rapidně ubývá, a tak se bez vody ocitá i řada nádrží.

Stavba velkých vodních děl se v budoucnu bohužel dotkne i Zlínského kraje. Zelenou už dostala stavba přehrady ve Vlachovicích a Ministerstvo zemědělství v pondělí oznámilo dalších 31 míst po celé republice, kde se mají přehrady stavět. V současnosti je v tzv. generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod 65 míst. U přehrad to však nekončí. Zlínského kraje by se dotkl i plánovaný kanál Dunaj-Odra-Labe. Jsou místa, kde má budování přehrad smysl, ale musí se opravdu důsledně zvážit dopady tak velkého zásahu do krajiny.

Voda je zapotřebí v krajině, ne v nádržích. Naše toky jsme si sami za posledních 100 let zkrátili o plnou třetinu. Přirozeně meandrující řeky se přeměnily v napřímené kanály. Voda rychle protéká, aniž by měla čas se do okolní krajiny vsáknout. Tři poslední zbytky lužních lesů a luk na Moravě při záplavách v roce 1997 zadržely podle ekologů třikrát víc vody než všechny přehrady v povodí Moravy a Odry dohromady.

Meliorací, zrušením remízků, mezí a špatným hospodařením s půdou, vodu ženeme rovnými betonovými či kamennými koryty, co nejrychleji pryč od nás. Masivní zásahy do krajiny jsou jednou z příčin současné situace. Přehrady nejsou řešením problému, jsou jeho součástí. Vodu je třeba zadržet v krajině, to žádná další betonová monstra nespasí.

Jako Piráti podporujeme retenční schopnost krajiny přirozenou cestou tj. zadržení vody v krajině pomocí remízků, lužních lesů, slepých ramen, tůní a suchých poldrů. Našim cílem je vytvořit dostatek nových drobných vodních prvků, které nám do budoucna významně pomohou v boji se suchem.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu