Břížďala - Podle Rakouska můžeme učit na školách modernímu a ekologickému zemědělství

Břížďala - Podle Rakouska můžeme učit na školách modernímu a ekologickému zemědělství

Jihlava, 11. dubna 2022, Foto zdroj: Kraj Vysočina – Ve středu 6. dubna navštívila Kraj Vysočina rakouská velvyslankyně Dr. Bettina Kirnbauer. Její pracovní program začal v jihlavské mateřské škole Bystrouška, kde za účasti ředitelky školy PhDr. Ljubici Váchové Novákové, krajského radního pro školství Jana Břížďaly a dalších mohla vidět, jak se předškoláci učí německy při různých aktivitních hrách. Mezinárodní projekty realizované Krajem Vysočina často zastřešuje příspěvková organizace Vysočina Education, která byla paní velvyslankyni taktéž představena.

Při oficiální návštěvě paní velvyslankyně Kirnbauer na Krajském úřadu Kraje Vysočina představil radní Břížďala konkrétní aktivity v oblasti školství, které je možné společně řešit. Progresivní výuku stavebních oborů realizuje Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod. Při výuce učebních oborů využívá virtuální realitu a v rámci maturitního studia se učí žáci projektovat prostřednictvím moderní metody BIM. Tato střední škola by ráda našla svého partnera v Rakousku a sdílela své know-how. Do Havlíčkova Brodu se vztahovala i pozvánka pro rakouskou stranu, a sice na tradiční Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského.

Velmi důležitým tématem pro jednání byla spolupráce středních zemědělských škol se sídlem v Kraji Vysočina s rakouskou stranou. Jelikož zemědělství patří mezi klíčové obory a významné zaměstnavatele v regionu, je nutné se zabývat kvalitou výuky zemědělských oborů na středních školách se sídlem v kraji. Vlastní záměr akreditace bakalářského zemědělského oboru má také Vysoká škola polytechnická Jihlava. Rakousko má zemědělství na vysoké úrovni a umí šetrně hospodařit s půdou. Využívá k tomu moderní technologie a naplňuje principy precizního zemědělství. Tyto metody je nutné aktivně implementovat již do výuky zemědělství na středních školách, k čemuž může být česko-rakouská spolupráce dobrým prostředkem.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu