Dana Balcarová - Ohlédnutí za kauzou otravy řeky Bečvy

Dana Balcarová - Ohlédnutí za kauzou otravy řeky Bečvy

Posledních několik měsíců dostávám mnoho otázek a podnětů týkajících se kauzy otravy řeky Bečvy, jejího vyšetřování a názoru Pirátů. Proto přináším stručné shrnutí dosavadních aktivit pirátských poslanců i zastupitelů. Možná jste podobnou odpověď obdrželi na váš dotaz i Vy.

Piráti po celou dobu kauzu bedlivě sledují a požadují nápravu, dopadení viníka a funkční nastavení postupů při dalších ekologických haváriích. Kauza byla pod vedením paní poslankyně Balcarové od začátku projednávána na Výboru pro životní prostředí. Pirátský poslanec František Elfmark vytvořil informační web, který má za cíl nejen vyvíjet tlak na ministerstvo, aby byla kauza prošetřena a především, aby bylo předejito tomu, že se podobná katastrofa bude ještě někdy opakovat. Web má pak sloužit především veřejnosti k lepšímu zorientování se v průběhu havárie a v postupu úřadů.  

Dana Balcarová následně zorganizovala na Výbor pro životní prostředí videokonferenci, jejímž smyslem bylo poučení se z ekologické havárie a řešení následků na řece Bečvě. Jedním z požadavků, které zazněly, je i zavedení evidence výpustí do vodních toků a také stanovení jasných kompetencí rybářům hasičům nebo správcům povodí. Materiály ze semináře jsou k dispozici zde.

Piráti se snaží po celou dobu kauzu medializovat a to jak na lokální, tak i celostátní úrovni. Příkladem může být rozhovor pro ČT24 poté, co Sněmovna projednala otravu řeky Bečvy a Piráti navrhli opatření pro transparentnější vyšetřování ekologických katastrof i jejich lepší prevenci. Piráti prosadili usnesení, které sjednocuje postup při prošetřování podobných incidentů a nastavuje jasná pravidla. Jen tak může být zpětně vyhodnoceno, zda proběhlo vše dle správných standardů. Piráti také žádali po ministru životního prostředí Richardu Brabcovi poskytnutí informací o stavu vyšetřování a chystaných krocích ministerstva v celé kauze.

Minulý týden byla kauza za přítomnosti ministra Brabce opět projednána na Výboru pro životní prostředí. Pirátští poslanci požadovali odvolání ředitele České inspekce životního prostředí Erika Geusse a požadavek, aby Ministerstvo životního prostředí předložilo jasný koncept havarijní služby v oblasti životního prostředí, včetně jejího odborného, materiálního a finančního zajištění. Ani jeden z návrhů bohužel nebyl výborem schválen. 

Nicméně se nevzdáváme a ve spolupráci s pirátskými krajskými zastupiteli a subjekty zapojenými do celé kauzy se snažíme nalézt řešení a i nadále vyvíjet tlak na Ministerstvo životního prostředí a Českou inspekci životního prostředí. Držte nám palce!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu