Farma Bezdínek: Zeleninová oáza uprostřed pohornické krajiny Karvinska

Farma Bezdínek: Zeleninová oáza uprostřed pohornické krajiny Karvinska

Dolní Lutyně, 10. května 2020 – Farma Bezdínek je ukázkovým příkladem toho, že transformace našeho regionu už začala. Na vlastní oči se o tom přesvědčili Zuzana Klusová a Radim Kravčík, kteří farmu navštívili a mohli si tak „osahat” zdejší šetrný způsob pěstování zeleniny ve sklenících. Z exkurze si odnášeli kromě čerstvě natrhaných rajčat a okurek taky naději, že nikdy není pozdě přehodit výhybku a vydat se (staro)novými cestami udržitelného zemědělství s ohledem na životní prostředí. Místní farmáři využívají řadu chytrých a přitom jednoduchých řešení a do budoucna mají cílevědomé a smysluplné vize.


Farma Bezdínek zeleninu pěstuje ve sklenících, které se rozkládají na více než 11 hektarech. Skleníkový areál vyrostl na pomezí katastru Dolní Lutyně a Dětmarovic v loňském roce. Právě z nedaleké dětmarovické elektrárny se skleníky vytápí novým horkovodem.

Zuzana Klusová a Radim Kravčík ve skleníku u okurek.

Zuzana Klusová a Radim Kravčík ve skleníku u okurek.

Ohleduplnost k životnímu prostředí se promítá do všech činností a postupů. Produkují zeleninu bez pesticidů, díky chytrému zachytávání dešťové vody ze střech skleníků mají dvě třetiny právě odtud. Aby neznehodnotili zemědělskou půdu, mají skleníky pevné základy pouze po obvodu, na zbytku plochy půda zůstává nedotčená pod plachtou. Rostliny opylují čmeláci a na ochranu rostlin před škůdci používají přirozené nepřátele - tedy jiné druhy hmyzu, které zabíjí škůdce a chrání rostliny. Zálivka je řešená dešťovou vodou, pesticidy nahrazuje biologická ochrana. Klima ve skleníku monitorují a upravují tak, aby měly rostliny ty nejlepší podmínky pro růst.

Zrající rajčata na farmě Bezdínek.

Zrající rajčata na farmě Bezdínek.

Denně sklidí v průměru 7 tun rajčat a okurek, aktuálně sklízejí 15 tun denně. Jejich čerstvou zeleninu si můžete koupit buď přímo na farmě nebo v některých supermarketech, kam ji pravidelně dodávají. Farma dnes zaměstnává asi 300 lidí především z Karvinska a plánuje další rozvoj.

Krásné okurky na farmě Bezdínek.

Krásné okurky na farmě Bezdínek.

Nás zaujala jejich „Vize 0“, která si klade nemalé cíle přesahující hranice našeho regionu:

  • Nula kompromisů v chuti zeleniny z našich farem.
  • Bez uhlíkové stopy do 2025.
  • Nulová vodní stopa.
  • Nulové obchodní saldo ČR v zelenině do 2030.
  • Nula zbytečných úmrtí v ČR z důvodu nedostatečné konzumace ovoce a zeleniny.
  • Národní značka „Bez pesticidů“.

“Podobné projekty mají z hlediska transformace Moravskoslezského kraje a jeho orientace na nová odvětví obrovský smysl. Podpora novodobých „hybatelů změn“ bude pro budoucnost našeho regionu důležitá, obzvlášť nyní, v době pandemické krize,”

uvedla Zuzana Klusová, která povede Piráty do krajských voleb.


Obrázky zdroj: Zuzana Klusová /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu