Podařilo se navýšit finance do environmentálního vzdělávání

Podařilo se navýšit finance do environmentálního vzdělávání

O environmentálním vzdělávání se mimo jiné jednalo na posledním krajském zastupitelstvu. V rámci programových dotací Jihočeského kraje pro rok 2022 se váhalo, zda dotaci na environmentální vzdělávání po loňském výpadku obnovit. A to i přes to, že to doporučovala nově schválená koncepce pro environmentální vzdělávání v kraji. Na navrácení dotace se také jednohlasně shodl i Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, kam jsem tento bod o výpadku ve financování přinesla. Vše nakonec dopadlo zdárně a programová dotace ve výši 2 milionů bude! Jsme rádi, že koalice podpořila náš podnět na navrácení. Dotační titul na environmentální vzdělávání přispěje školám a dalším organizacím na realizaci projektů, které pomáhají dětem a veřejnosti pochopit některé souvislosti dějů v prostředí.

A co si vlastně představit pod environmentální výchovou? Malý příklad:

Věděli jste, že průměrná cena jablek je u nás vyšší než průměrná cena banánů?

Abychom mohli jíst více česká jablka, potřebujeme naplnit jednu z podmínek, a tou je zdravá krajina, která by uživila dostatečné množství opylovačů. Krajina bohatá na kvetoucí louky, trávníky, remízky, poskytující potravu a úkryt pro pestřejší biodiverzitu. Krajina, která by zajišťovala udržitelnou prosperitu pro naše zemědělství tak, aby byla schopna zajišťovat dostatečné množství lokální produkce ovoce, zeleniny a dalších plodin pro nás všechny včetně dětí ve školních jídelnách a seniorů.

Problém vyšší lokální produkce je samozřejmě mnohem komplexnější, ale těchto pár vět je příkladem toho, co se snaží přiblížit environmentální výchova. Učí totiž o souvislostech v prostředí, jak jsou jednotlivé děje na sobě závislé. :-)

Jedině vzdělaná společnost může být vyspělou a nabízet svým občanům kvalitní životní podmínky. Jsme rádi, že jsme dopomohli k tomu, aby jihočeské děti nezůstávaly v rámci environmentální výchovy pozadu.

O práci v krajském zastupitelstvu budou Piráti dále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu