Interpelujeme ministra zemědělství o plošném použití jedů

Interpelujeme ministra zemědělství o plošném použití jedů

O plošném použití jedu Stutoxu II, jsme se dozvěděli hned tento týden v pondělí. Je to neskutečný přešlap a lhostejnost úředníků ministerstva zemědělství. Přípravek Stutox II likviduje nejen hraboše, ale může být nebezpečný i ostatním zvířatům, včetně ohrožených druhů sov a čápů, jejichž potravou jsou hlodavci..

Prostřednictvím našeho poslance Františka Elfmarka, se budeme snažit interpelovat ministra zemědělství pana Tomana, aby bylo nařízení zastaveno, zrušeno, nebo alespoň pozměněno. Docílit chceme toho, aby alespoň aplikace nebezpečného jedu probíhala do nor a ne plošně a dále zrušení povolení aplikace v remízcích – povolení použít tento jed i v remízcích je podle nás otevřená cesta aplikovat tento jed de facto kdekoli.

Zároveň bychom chtěli upozornit majitele psů, koček a dalších domácích mazlíčků, aby dávali pozor, zda v jejich okolí probíhá také toto plošné využívání jedu.

Celé znění interpelace naleznete zde.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu