Jana Skopalíková: Hrr na mor 2022!

Jana Skopalíková: Hrr na mor 2022!

Středočeští včelaři žádají kraj o podporu v boji s šířením moru včelího plodu. Radní dnes jejich žádost o dotaci na projekt „Hrr na mor 2022“ podpořili, konečné slovo bude mít krajské zastupitelstvo.

Celkové náklady na projekt jsou odhadovány na 1,7 milionu korun, Český svaz včelařů žádá Středočeský svaz o 1,36 milionu korun.

„Projekt je pokračováním úspěšných kampaní z minulých let. Ty mimo jiné pomohly odhalit 25 pozitivních stanovišť na základě provedených vyšetření vzorků “zimní měli”. Nová kampaň naváže na pozitivní zkušenosti a zaměří se na zdokonalení komunikace se včelaři s cílem plošného zapojení aktivních jednotlivců a osvědčených propagátorů předešlých kampaní,“ uvedla radní pro životní prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Finanční podpora bude dostupná pro všechny chovatele včel ve Středočeském kraji, kterým je také tato kampaň určena. Konečným výstupem projektu má být minimálně 2 700 vzorků vyšetřených na mor včelího plodu v rámci celého kraje, což představuje zhruba 50 000 včelstev. Projekt, který bude probíhat od listopadu 2021 do července 2022, počítá i se zřízením odborné poradny a webových stránek s kontakty a instrukcemi pro chovatele.

Vzhledem k tomu, že neexistuje subjekt zastřešující všechny včelaře ve Středočeském kraji, převzala iniciativu připravit projekt pro všechny včelaře v regionu kladenská Okresní organizace Českého svazu včelařů. Zástupci ostatních okresních organizací tomuto projektu vyjádřili podporu.

„Připravovaná Kampaň prevence šíření moru včelího plodu by měla pomoci v odhalování dosud neznámých ložisek ve Středočeském kraji. Počítá se také s objektivním informováním včelařů o rizicích spojených s touto nebezpečnou chorobou. Nedostatek informací totiž mnohdy brání včasnému odhalování nákazy,“ dodala Jana Skopalíková, podle které by realizace projektu mohla přispět k rozvoji včelařství ve Středočeském kraji.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu