Klára Kocmanová: Ukončete každoročního zabíjení desetitisíců srnčat!

Klára Kocmanová: Ukončete každoročního zabíjení desetitisíců srnčat!

Sekání luk v období jara přináší každoroční smrt nebo zmrzačení desetitisíců mladých srnčat. V tomto období totiž srny rodí mláďata, která pak ukrývají před predátory ve vysoké trávě. Srnčata však nejsou schopna utéct před velkými zemědělskými stroji, jejich instinktem je přikrčit se k zemi. To má zmíněné tragické následky. Poslankyně Pirátů Klára Kocmanová proto jedná o systémové změně s Ministerstvem zemědělství – o vzniku dotačního programu na financování dronů s termovizí. Drony by zvěř lokalizovaly a myslivci s dobrovolníky by je poté vynesli mimo sečenou plochu. Spolu s iniciativou Stop sečení srnčat pirátská poslankyně rovněž založila sbírku, z jejíhož výtěžku se již pro tuto sezónu drony pořídí.

*„Každý rok zemře na českých loukách kolem 60 tisíc srnčat. Před vysokými žacími stroji nemají šanci utéct a bohužel to končí jejich smrtí nebo vážným poraněním a dlouhým umíráním v bolestech. Přitom existují opatření (dotace na drony s termovizí), jak tomu lze zabránit. Vyzývám proto Ministerstvo zemědělství, aby tato opatření urychleně přijalo,“ uvedla Kocmanová.

Mimo to už nyní poslankyně Kocmanová založila sbírku, díky níž bude možné drony s termovizí pořídit ještě před provedením formálních změn na ministerstvu.

  • „Díky iniciativě Stop sečení srnčat, se kterou jsem sbírku založila, můžeme výrazně snížit počet každoročně zbytečně usmrcených a zmrzačených mláďat srnců. Cílem je nakoupit drony s termovizí, které srnčata lokalizují a myslivci s dobrovolníky je následně přemístí do bezpečí mimo sečenou plochu,” upřesnila poslankyně.

Odkaz na sbírku:

https://www.donio.cz/drony-pro-srncata

Více informací jak se zapojit na:

www.stopsecenisrncat.cz

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu