Komentář Martina Šmídy: Otrava Bečvy se musí řešit, chci jít příkladem

Komentář Martina Šmídy: Otrava Bečvy se musí řešit, chci jít příkladem

Znečištění Bečvy, ke kterému došlo v sousedním kraji, je jednou z největších ekologických katastrof v kraji Olomouckém, jelikož právě zde napáchalo největší škody. Navrácení vzácného ekosystému, který řeka měla vybudovaný, se na některých místech může znovu vytvářet klidně i několik let. Nově zvolený krajský radní Martin Šmída, se ihned po převzetí funkce začal zabývat tím, jak se v této situaci dosavadní vedení kraje zachovalo a zda nedošlo k nějakému pochybení. Připojil se tak k usilovné práci Pirátů sousedního Zlínského kraje, kde ke znečištění došlo.

„Vzpomínám si na prohlášení ministra pro životní prostředí, který tvrdil, že odhalení viníka bude v řádu hodin. Bohužel i v dnešních dnech je pachatel stále neznámý. Celá věc se tak stále prošetřuje a je nezbytné viníka dopátrat. Znečištění komunikuji s Hanou Ančincovou, která znečištění Bečvy řeší od samotného počátku na území Zlínského kraje, kde podala také trestní oznámení na neznámého pachatele. Ale také s poslancem ze Zlínského kraje Františkem Elfmarkem, který je v poslaneckém výboru pro životní prostředí a Danou Balcarovou, která je předsedkyní tohoto výboru a téma Bečvy na jednání 4. listopadu otevřela,“ uvádí radní Martin Šmída. Na jednání tohoto výboru podal radní Šmída dotaz také na ministra pro životní prostředí, aby byl poskytnut jasný výklad, jak se má v případě takto rozsáhlé havárie postupovat a kdo přebírá její řízení.

Pirátský radní dále prověřuje, zda byla reakce Olomouckého kraje dostačující a zda mohl kraj na znečištění reagovat lépe. „Zatím jsme analyzovali, zda kraj reagoval dostatečně akceschopně a koordinovaně. Bezprostředně po zjištění havárie byly informovány vodoprávní úřady po směru toku řeky a prostřednictvím varovného systému Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje i všechny dotčené obce. Kraj podnikl hned v pondělí 21. září koordinační schůzku, kde byli přítomni zástupci obou krajů, ale také rybářů, hasičů a všech dotčených úřadů a orgánů. Rozhodovalo se zde o dalším společném postupu. I přes jistou míru improvizace bylo včas a dostatečně zabráněno dalším možným škodám, což je to hlavní,“ tvrdí dále Martin Šmída.

V současné době Piráti podnikají několik kroků, jak vytvořit tlak na ministra životního prostředí pro větší urgenci a řešení tohoto tématu. Pro olomoucký kraj je toto téma velmi důležité a bylo zmíněno již během ustavujícího zastupitelstva 30. října. Chceme, aby se tímto problémem ministerstvo životního prostředí zabývalo opravdu plnohodnotně a měli znečištění, pro nás tak významné řeky, jako prioritu. „Z mé pozice budu dále prošetřovat, jestli kraj konal dostatečně proaktivně a správně dle zákona. O celém průběhu informuji hejtmana Josefa Suchánka, který si rovněž uvědomuje závažnost celé situace. Ještě jednou bych rád poděkoval všem hasičům, rybářům a dobrovolníkům, kteří se postarali o odklízení uhynulých ryb a pomoc při řešení celé situace. Doufám, že se žádná další podobná katastrofa již nebude opakovat. Zároveň udělám všechno pro to, abychom na takovou situaci byli lépe připraveni.“ doplňuje Martin Šmída.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu