Piráti a Starostové
 

Jiří Lehejček: Klíčovým nástrojem prevence sucha je zdravá půda!

Jiří Lehejček: Klíčovým nástrojem prevence sucha je zdravá půda!

Jiří Lehejček - pirátský kandidát do poslanecké sněmovny z 23. místa středočeské kandidátky je místopředsedou IFOAM EU - celoevropské sektorové organizace ekologického zemědělství. Pracuje také jako akademik, kde se zabývá paleoklimatologií Arktidy (rekonstrukcemi klimatu) a vyučuje ochranu životního prostředí, funkce lesa nebo kvartérní ekologii. Vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a pěstování lesa na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU, kde získal také doktorát za práci Dendrochronologie arktické tundry.

Co tě motivovalo kandidovat v letošních volbách do poslanecké sněmovny?

Jsem aktivní v Resortních týmech (RT) Zemědělství, který vedu, a Životního prostředí, jehož jsem aktivním členem. Chtěl bych se věnovat odpovědnější správě krajiny také v Poslanecké sněmovně.

Jaká témata bys jako poslanec prosazoval?

Chci dosáhnout, aby tu bylo čistší životní prostředí, kvalitní pitná voda pro všechny. Chci změnit styl toho, jak stát přistupuje k ochraně životního prostředí. To, jak nakládáme s krajinou, udělalo z běžných druhů v přírodě druhy vzácné a mnoho z nich vyhynulo. Také je pro mě důležitá kvalita potravin a jejich dostupnost.

Jaké je tvoje životní motto?

Zemi jsme nedostali od našich rodičů, ale půjčili si jich od našich dětí.

Které body z koaličního programu ti jsou nejbližší?

Nejbližší je mi zemědělství a ochrana životního prostředí. Chtěl bych, aby byla dostupná nabídka kvalitních potravin pro každého i ve veřejném stravování. Standardem by měla být také šetrná metoda výroby a zpracování potravin. Důležitá je také zdravá a odolná krajina, která je schopna zadržovat vodu a vyprodukovat dostatek kvalitních a zdravých porduktů, a to díky zemědělcům, kteří na ní hospodaří ekologicky. Dalším bodem je udržitelné hospodaření v lesích, kdy by stát měl podporovat a rozvíjet lesnicko-dřevařský sektor jako jeden funkční celek. Sám dobře vím, že letní dny ve městě jsou peklo. Proto je důležité snižovat teplotu chytře: vodními toky, zelení a zužitkováním dešťů.

Profesně se zaměřuješ na oblast přírodních věd. Vyučuješ na vysoké škole předmět “Ochrana životního prostředí”. Jak vnímáš současný přístup vedení státu k ochraně ŽP?

Současný přístup státu v této věci je podle mého názoru zcela nedostatečný. Životní prostředí je celosvětovou prioritou, ale u nás je “Popelkou”. Přitom ve společnosti toto téma rezonuje, a to nejen mezi mladou generací. Je potřeba získat prestiž a mozky pro tento resort.

Co bys jako poslanec podnikl v této oblasti?

Mojí prioritou je udržitelné nastavení české implementace společné zemědělské politiky Evropské unie. Klíčovou sílu v tomto má samozřejmě Ministerstvo zemědělství, nikoli Poslanecká sněmovna.

Problémem poslední doby jsou sucha a nedostatek vody v krajině. Co by měl stát, potažmo samosprávy dělat, aby se tenhle problém dále neprohluboval.

Jde zejména o výše zmíněnou cílenou adaptaci SZP EU ve smyslu udržitelné správy krajiny včetně retence vody v půdě. Potenciál půdy zadržet vodu je u nás na kvalitních půdách 400 l/m3, realita je poloviční. Klíčovým nástrojem prevence sucha je tedy zdravá půda.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu