Lesnictví potřebuje racionální přístupy bližší přírodě – moderní i ty již téměř zapomenuté

Lesnictví potřebuje racionální přístupy bližší přírodě – moderní i ty již téměř zapomenuté

Zatímco česká veřejnost netrpělivě čeká, až stát konečně začne systematicky řešit kritický stav našich lesů, předložilo Ministerstvo zemědělství novelu lesního zákona, ve které se řeší důsledky, nikoli příčiny problémů, a to jen velmi nedostatečně. Proto jsme ve spolupráci s kolegy z TOP09 a řadou odborníků předložili vlastní sérii pozměňovacích návrhů, jejichž smyslem je uvolnit ruce vlastníkům lesů a lesním hospodářům a umožnit jim více využívat principů přirozené obnovy a přírodě blízkého hospodaření.

Konkrétně se jedná o tyto věci:

  • Zrušení nesmyslné povinnosti kácet kůrovcem již opuštěné stromy. Chceme, aby se lesníci snažili napadené porosty skutečně zachránit tam, kde to má ještě smysl, ne aby se soustředili jen na odklízení (a prodej) stromových „mrtvol“.
  • K dlouhodobější odolnosti a stabilitě může pomoci například navrhované legislativní zjednodušení využívání přirozené obnovy porostů a znovuzavedení některých tradičních alternativních způsobů pěstování lesa jako jsou nepasečný způsob hospodaření, nízký a střední les apod. Zároveň potřebujeme chránit lesní půdu před degradací, proto navrhujeme také zmenšení maximální povolené plochy holosečí.
  • Z pohledu lesníků i ochránců přírody je zásadní změna, kterou navrhujeme v mysliveckém zákoně. Ta by měla pomoci regulovat vysoké stavy zvěře. Dosud se politika v této oblasti tvořila spíše na VIP honech než na odborných seminářích a k podobnému kroku chyběla politická odvaha. Nyní tedy dáváme poslancům šanci tuto odvahu projevit.
  • Dalším návrhem je nezcizitelnost státních lesů. Při vědomí toho, jak jsou kontrolované největší firmy v tomto odvětví a do jaké krize se státní lesy brzy mohou dostat, je divoká masivní privatizace hrozbou, o které se sice z oficiálních vyjádření nedozvíte, ale které jistě neuškodí předcházet. Naštěstí tento návrh přijal za své Zemědělský výbor PSP a má tak velkou šanci projít ve třetím čtení.
  • Změna pravidel pro druhovou skladbu lesů: Zamezení vzniku porostů skládajících se z většiny z dřevin, u kterých hrozí plošný úhyn, a naopak zrušení jiných nepotřebných omezení.

Pro některé z návrhů TOP 09 a Pirátů se prozatím podpora našla, některé natolik inspirovaly kolegy z hnutí ANO, že předložili vlastní, velmi podobné návrhy (za což jim ale upřímně děkujeme). O většinu změn není bohužel mezi českými politiky a ani ze strany Ministerstva zemědělství zájem. Vše se rozhodne při závěrečném hlasování na plénu sněmovny po letních prázdninách. Závěrečné hlasování bude zajímavé sledovat, protože například při hlasování o nezcizitelnosti státních lesů se zřetelněji projeví případné pozoruhodné vazby jednotlivých poslanců.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu