Liberečtí Piráti jednali o zachování zahrádek

Liberečtí Piráti jednali o zachování zahrádek

Začátkem února proběhla schůzka libereckého Piráta Pavla Felgra a náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie Jiřího Šolce. Předmětem schůzky byl protipovodňový plán města a zejména část týkající se ulice Wintrova, kde chce současné vedení města zlikvidovat zahrádkářskou kolonii a postavit povodňový park.

„Vzhledem k tomu, že cílem protipovodňového plánu je ochránit město, mělo by se začít s realizací protipovodňových opatření už před městem (za součinnosti s Krajským úřadem) a pak ve městě v tom sledu, jak řeka městem protéká. Začínat zrovna zahrádkami, které jsou téměř na konci města, a navíc opatřením, které má stát polovinu celého protipovodňového plánu (109 milionů) a ochrání majetek za 36 milionů nedává zrovna smysl“, říká Pavel Felgr.

Pokud jde o oblast Wintrova, Piráti chtějí zachování zahrádek a realizaci takových protipovodňových opatření, která by toto umožnila.

„Pan náměstek slíbil, že nás propojí se zpracovatelem studie společností VRV a my jim představíme naše návrhy, co by v daném místě šlo realizovat. Pracujeme přitom s oběma břehy (nejen s břehem, kde jsou zahrádky)“ uzavírá Pavel Felgr.

Na schůzce také přišla řeč na seminář, který pan náměstek na lednovém zastupitelstvu slíbil zorganizovat. Ten by se měl konat v polovině února a jeho termín bude (podle slibu pana náměstka) oznámen alespoň s týdenním předstihem. Piráti trvají na tom, aby byl nejen pro zastupitele, ale pro širokou veřejnost a bylo možné pokládat otázky zpracovateli studie i vedení města.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu