Jihočeští Piráti navrhují změnu přístupu k zadržování vody - potřebujeme ji přímo v půdě, ne v nádržích

Jihočeští Piráti navrhují změnu přístupu k zadržování vody - potřebujeme ji přímo v půdě, ne v nádržích

**Během dubnového jednání krajského zastupitelstva jeho členové schválili financování výstavby několika malých vodních nádrží v rámci dotačního programu „Podpora zvýšení retence vody v krajině“, který s poznámkou svými hlasy podpořili také Piráti. Jak upozorňuje zastupitel Dan Leština, vodu je ale potřeba zadržovat především v půdě, nikoli jen v nádržích. **

Přestože Piráti formulovali své podněty k rozšíření okruhu podporovaných projektů s několikaměsíčním předstihem a iniciovali na toto téma v loňském roce několik schůzek, konkrétní odpovědi, na základě kterých by mohlo začít jednání, dostali až po finalizaci dotačních pravidel a jejich podněty tak pro rok 2022 nebyly zapracovány.

*„Povedlo se nám kolegy přesvědčit alespoň ke změně názvu dotačního titulu. „Retence vody v krajině“ je nám skutečně bližší než „výstavba nádrží“, ale vzhledem k tomu, že obsah zůstal téměř stejný a dotuje se stále jen výstavba nádrží, tak touto změnou kraj příliš jihočeské krajině nepomohl,“ uvedl Dan Leština.

Piráti prosazují pomoc hospodářům primárně jinými řešeními, než je výstavba vodních nádrží. Mělo by jít spíše například o odstranění meliorací, přírodě blízké úpravy drobných vodních toků nebo zatravňování a vytváření zasakovacích příkopů na místech, kudy voda z pozemků odtéká.

*„Záměr zadržovat vodu v krajině je jistě v době klimatických změn velmi chvályhodný, ale výstavba nádrží není jediný a ani zdaleka nejlepší způsob. S jistým zjednodušením se dá říct, že voda, která je v nádrži, už je pro krajinu ztracená,“ vysvětluje dále Leština.

*„Dostat tuto vodu zpět do podoby využitelné rostlinami znamená zavádět náročná opatření, jako je například zemědělské zavlažování nebo modelace terénu tak, aby se voda samospádem vsakovala do půdy, která je ve svahu pod nádrží. Navíc takové nádrže se budují zhusta na místech již existujících mokřadů, které samy dobře vodu zadržují a často mají velkou biologickou hodnotu. Proto nechceme plošně dotovat výstavbu nádrží bez dalších podmínek. Jednou větou: vodu je potřeba zadržovat v krajině, ne jen v nádržích,“ uzavírá Dan Leština.

Příkladem může být přístup Jihomoravského kraje, který o svých titulech zpracoval ilustrativní příručku.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu