Mezikrajská komise podporuje přechod na ekologické zemědělství

Mezikrajská komise podporuje přechod na ekologické zemědělství

Radní Martin Šmída se zúčastnil jednání Komise pro zemědělství a venkov Rady Asociace krajů České republiky. Původně se komise, měla uskutečnit v Olomouckém kraji fyzicky, ale kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jednání proběhlo online.

Komise přijala usnesení k Farm2Fork strategii, jejíž cíle vyššího podílu ekologického zemědělství jednohlasně podpořila.

“Zatímco někteří zemědělci mají určité výhrady, dopady na životní prostředí nebo třeba na zdraví lidí se však očekávají veskrze pozitivní. Byli bychom však rádi, kdybychom měli konkrétnější data, a ty jako komise požadujeme,” uvádí krajský radní pro životní prostředí, odpady a zemědělství Martin Šmída.

Projednávány byly dále například nová lesnická strategie EU, zvyšující se výskyt pesticidů ve spodních vodách nebo možnosti využití lokálních potravin v krajských zařízeních.

„Považuji za velmi přínosné využít tuto platformu pro sdílení informací a dobrých příkladů z krajů, jakožto i diskuzi a výměnu názorů. Společně tak můžeme nacházet cesty, jak ve spolupráci se zemědělci lépe pečovat o krajinu, bojovat proti suchu a erozi půdy či zkracovat distribuční řetězce tak, abychom mohli upřednostnit lokální potraviny před těmi dováženými přes půl kontinentu,” dodává Šmída.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu