Dominika Poživilová Michailidu: Chci narovnat vztah mezi veřejností, zemědělci a ochranáři přírody!

Dominika Poživilová Michailidu: Chci narovnat vztah mezi veřejností, zemědělci a ochranáři přírody!

Dominika Poživilová Michailidu je pirátská kandidátka z 9. místa v letošních volbách do Poslanecké sněmovny. Je zastupitelkou v obci Krnsko. Věci veřejné se tak staly nedílnou součástí jejího života. Na manželově rodinné farmě má na starosti administrativu a komunikaci s úřady. Tam se také začala více zajímat o souvislosti mezi zemědělstvím a životním prostředím. Je vystudovanou výtvarnicí, i proto má blízko také ke kultuře.

Co tě motivovalo kandidovat v letošních volbách do poslanecké sněmovny?

Určitě stav naší země, lidé, kteří ji vedou. A v neposlední řadě to fakticky byl člověk, který mě nominoval do primárek a spousta lidí, kteří mi dali hlas a tímto jim ještě jednou děkuji za důvěru.

Jaká témata bys jako poslankyně prosazovala?

Mně jde hlavně o tzv pirátský přístup čili ve všech oblastech prosazovat transparenci a hledat veřejnou diskuzí taková řešení, která budou průnikem co nejvíce zájmů a v rámci současných vědeckých poznatků a doporučení. Jelikož jsem vedoucí krajského expertního týmu pro životní prostředí a zemědělství, směřuji k těmto oblastem, kde se chci zasadit o zlepšení stavu naší půdy a taky trochu narovnat vztah mezi veřejností a zemědělci i ochranáři přírody. Rozkoly jsou podle mě dány jen tím, že se rozkol někomu hodí, věřím, že všechny tři skupiny chtějí udržitelný způsob hospodaření a bytí v krajině. A kdo říká, že nechce, nemá jen dostatek informací. :)

Jaké je tvoje životní motto (oblíbený citát)?

Moje svoboda končí na hranici svobody druhého. Jen bych tam nově započítala i jiné bytosti, které tu s námi sdílejí terárium Země.

Které body z koaličního programu ti jsou nejbližší?

Asi bych měla jmenovat zemědělství a životní prostředí, ale ty byly jsou a budou i bez úřadů, tady řešíme jen rozumnou správu. Více mi asi záleží na takových těch konstruktech, které jsme si vymysleli úplně od píky. Jedná se o duševní vlastnictví a patenty, internet a neustálé snahy o jeho omezování, sociální sítě a jejich ne/blahý vliv na společnost. To jsou, myslím, největší výzvy tohoto století, jestli tyto vynálezy budou sloužit nám, nebo my jim.

Kterým oblastem v tématu ochrany životního prostředí se chceš nejvíce věnovat?

Slibujeme větší provázanost a spolupráci ministerstva pro životní prostředí a ministerstva zemědělství, aby se naše krajina stala bohatší. To by asi mohla být moje doména, protože k zemědělství jsem přišla tak nějak životem a jako outsider jsem možná háklivější na negativní vlivy, které nešetrnými postupy v přírodě zanechává. Na druhou stranu mám velké pochopení pro ty zemité lidi, kteří se mu věnují, a chápu jejich obavy z budoucnosti.

Jak hodnotíš stav českého zemědělství? Co je třeba zlepšit?

Máme to v programu a jako manželka praktikujícího zemědělce bych za všechny, kdo se musí s administrativou a byrokracií v téhle oblasti potýkat, ocenila slibované snížení papírování a naopak posílení podpůrných a poradenských programů, aby se nám požadovaná opatření, která mají způsobit vyšší zádrž vody v krajině a celkovou větší pestrost našeho okolí, lépe realizovaly.

Jako výtvarnice máš jistě vhled i do kulturní oblasti. Je něco, v čem by podle tebe měl stát změnit přístup?

Podpora nezávislé scény a různých zdola rostoucích projektů zní asi trochu paradoxně, ale umím si představit i takovou podporu, která by neznamenala jen peníze, které prý všechno zkazí. :) Technaři baží po osamělé louce, kterou každoročně celkem pracně shánějí, stát jistě takovým místem disponuje a mohl by ho na pár dní poskytnout. Z druhé strany, v rámci velkých státních stavebních zakázek, se nám kdesi v překladu a přepisu starších zákonů vytratilo povinné 1 % z ceny stavby na přidružené výtvarné dílo nebo estetické pojetí okolí. To nebyl špatný model.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu