Ministerstvo zemědělství odkládá vyplácení dotací po chovatele

Ministerstvo zemědělství odkládá vyplácení dotací po chovatele

Jihlava, 15. ledna 2021 - Prosincové jednání Českomoravské společnosti chovatelů se zástupci ministerstva zemědělství udělalo vrásky na čele nejednomu chovateli. Ze schůzky totiž vyplynulo, že Státní zemědělský intervenční fond, který peníze pro chovatele rozděluje, rozdělí chovatelům beranů, koz a ovcí dotace nejdříve v lednu. Tento posun vyplácení finančních prostředků může být pro mnohé farmáře a chovatele doslova likvidační.

Zeptali jsme se farmáře a lídra společné kandidátky Pirátů a STAN Milana Daďourka, jak celou situaci ohledně pozdržení proplácení dotací vidí, nejenom z pohledu farmáře, ale také z pohledu odborníka na zemědělství.

Co pro chovatele může opožděná platba reálně znamenat?

Podnikatelé musí na konci roku hradit spousty faktur a splátek. Každé zdržení plateb, se kterými podnikatel počítá, je nepříjemné. V současné nelehké době je platební liknavost státu těžko omluvitelná. Může zemědělcům způsobit náklady na penále, nebo i vážnější potíže.

Zanedbatelné není ani to, že peníze, které zemědělec v daném roce nedostal, může obtížně utratit. Část nákladů se mu tak může přesunout do dalšího roku a za rok 2020 zaplatí vyšší daně.

Co je dle Vašeho názoru důvodem nevyplácení podpory v řádném termínu?

Důvodem je zřejmě nedostatečně promyšlený přesun chovatelských dotací pod SZIF. Těžko říct, zda fond neměl dost podkladů, není schopen rychlé administrace, nebo nedostal zadání zabezpečit platby v dosud obvyklém termínu. Každopádně Ministerstvo zemědělství mělo situaci pohlídat a o včasnost plateb se postarat.

Sám jste chovatel a mezi chovateli se pohybujete. Co by v této době chovatelům nejvíc pomohlo?

V zemědělství je pozdní proplácení plateb chronickým problémem. Je potřeba zdůraznit, že se jedná o podporu na činnost, která už dávno proběhla. Některé platby - typicky na šetrné hospodaření (Agroenvironmentálně klimatická opatření) - obdrží zemědělec až v pololetí dalšího roku. Přitom on své závazky musí průběžně plnit a nést vícenáklady třeba na šetrné hospodaření v chráněných územích. Přitom podnikání v zemědělství vyžaduje nemalé investice, které bývají kryty úvěry. Nemálo hospodářů je tak v situaci, kdy jim valnou část zisku spolykají úroky z půjček. Stát by se měl proto snažit uvolňovat prostředky zemědělcům, co nejdříve. Říkávalo se “kdo rychle dává, dvakrát dává”. Pokud stát dává pomalu a pozdě, jeho podpora ztrácí na účinnosti.

Státní zemědělský fond si zřejmě ještě nevšiml koronavirové krize, která ovlivňuje hospodaření většiny podniků. Tato instituce podřízená Ministerstvu zemědělství nedbá na proklamacce vlády o pochopení pro tíživou situaci malých podniků a o snaze jim rychle pomoci.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu