Voda patří obcím

Voda patří obcím

Voda patří obcím.

Dlouhodobě se v Kroměříži hovoří o situaci kolem VaK Kroměříž. Jedná se o jedno z klíčových témat komunální politiky. Piráti Kroměříž jednoznačně zastávají názor, že je nezbytně nutné, aby si město spolu s ostatními obcemi, které VaK Kroměříž zásobuje pitnou vodou, ponechalo rozhodovací práva a obhajovalo své postavení ve vodárně.

Rozhodně uděláme vše pro to, abychom nedopustili privatizaci zisků z vody, jak se tomu stalo např. ve Zlíně. Zasadíme se o zachování nejnižší možné ceny vodného a stočného.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu