Jihočeští Piráti podpořili jihočeské zemědělce, požadují ale narovnání podmínek pro všechny organizace

Jihočeští Piráti podpořili jihočeské zemědělce, požadují ale narovnání podmínek pro všechny organizace

Na posledním jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje byla schválena individuální dotace Regionální agrární komoře ve výši 1 900 000 Kč, která poslouží k úhradě činností, které komora vykonává s cílem podpory zemědělství v kraji. Piráti tuto dotaci svými hlasy podpořili, požadují ale úpravu, kterou připomněl zastupitel Dan Leština a zároveň navrhl doplňující usnesení, které však nebylo zastupitelstvem přijato.

V usnesení Piráti požadovali prověření možnosti přepracování pravidelných individuálních dotací ve prospěch Regionální agrární komory Jihočeského kraje (RAK) na model otevřenější i dalším zemědělským oborovým sdružením a dalším subjektům zabývajícím se zemědělskou osvětou, poradenstvím a propagací regionálních potravin.

„My samozřejmě chceme podporovat propagaci jihočeských zemědělských výrobků a zemědělské poradenství, ale už před rokem jsme k tomuto tématu jasně říkali, že nám nepřijde správné dávat peníze jen jedné organizaci, jejíž vedení je navíc úzce propojeno s krajskými politiky,“ uvedl na jednání zastupitelstva Dan Leština. Narážel tak na fakt, že předsedou představenstva RAK je Pavel Dlouhý, místostarosta Hluboké nad Vltavou, a ředitelkou úřadu RAK je krajská zastupitelka Hana Šťastná (oba z ODS).

„V této situaci by bylo podle nás nanejvýš vhodné umožnit ucházet se o peníze i jiným subjektům, které by některé z dotovaných činností mohly zastat. Argumenty proti tomu byly dosud v podstatě jen jednoslovné „nejde“, důkladné prověření této možnosti a písemnou odpověď ze strany rady kraje bych tedy považoval za konstruktivní cestu vpřed,“ řekl dále Dan Leština. Jak dále ve svém projevu upozornil, v jiných krajích je takové rozdělení možné.

„Například Jihomoravský kraj dotuje agrární komoru o něco nižší částkou, a kromě toho má program podpory propagace vinařství, ovocnářství a zelinářství pro drobné příjemce, například jednotlivé farmy a družstva. I takové rozdělení je určitě lepší cesta, než jak je to dosud v jižních Čechách,“ uzavřel Dan Leština.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích, budou Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku a na webu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu