Přehrady sucho nevyřeší. Zdravá krajina ano!

Přehrady sucho nevyřeší. Zdravá krajina ano!

Olešná u Havlíčkova Brodu, 15. května 2020 - Potřebujeme nové vodní nádrže?

Přehrady mají v současné situaci rozhodně své místo, protože slouží k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Nové přehrady, o kterých začalo tento týden „básnit“ ministerstvo zemědělství, ale nejsou tím správným řešením problému prohlubujícího se sucha. Přehrady pro zádrž vody v krajině nefungují, protože když je sucho, tak je sucho i v těch přehradách. Navíc ministerstvo nově plánuje vodní nádrže i do míst, kde může dojít k poškození vzácných lokalit (např. Holštejn v Moravském krasu).

Pojďme peníze, určené na tyto projekty, použít na řešení problémů naší krajiny a toho, aby byla schopna zadržet vodu a ta z ní zbytečně neodtékala.

Dešťovka koloběh

Základem je pestrá krajina, ve které najdeme tůně, mokřady, remízky, aleje, vodní toky v přirozených korytech. Potřebujeme oživit ornou půdu a vrátit jí její retenční schopnost, kterou kvůli intenzivnímu zemědělství ztratila.

Pojďme podpořit vlastníky půdy a zemědělce v tom, aby tyto tradiční prvky a postupy do krajiny začali vracet.


Kontakt pro média

Hana Hajnová, hana.hajnova@pirati.cz, 721 684 323

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu