Světový den vody. Jaká je skutečná hodnota vody?

Světový den vody. Jaká je skutečná hodnota vody?

Olešná, 22. března 2021 - Se světovými a mezinárodními dny se v březnu doslova roztrhl pytel. Máme za sebou světový Den divoké přírody, Mezinárodní den žen, Světový den vrabců, Světový den štěstí, Mezinárodní den loutkového divadla, Světový den poezie… Také na dnešek připadá jeden ze světových dnů – Světový den vody (World Water Day). Byl navržen na jednání Summitu Země (United Nations Conference on Environment and Development) v Riu de Janeiru v roce 1992 a stanoven na 22. března.

Proč právě světový den vody? Důvod je prostý – ačkoli je naše planeta pokryta z více než 70 procent vodou, jen zhruba 2,5 procenta tohoto množství tvoří voda sladká. Ta je ovšem často vázána v ledu nebo pod zemí a pro potřeby obyvatel Země je tak k dispozici pouhé jedno procento z celkového množství vody, které se na Zemi nachází.

I když v našich zeměpisných podmínkách máme většinou vody dostatek, trpí zhruba sedmina obyvatel planety jejím nedostatkem, případně nemají dostupnou pitnou vodu v našem evropském pojetí. Organizace spojených národů se proto zaměřuje v rámci světových dnů vody nejen na čistotu a ochranu vod, ale také na šetření s nimi.

Tématem letošního Dne vody je hodnota vody (Valuing Water). Hodnota vody totiž není jen cena, za kterou můžeme pitnou vodu koupit. Voda je nedocenitelná pro naše životní prostředí – bez vody by nebyl na Zemi žádný život. Z míst, odkud voda mizí, velmi rychle mizí i život. Mohli jsme to vidět i u nás - smrkové porosty, které padly za oběť kůrovcové kalamitě, se mimo jiné nezvládly bránit právě kvůli suchým letům, která kalamitě předcházela.

Kvalita a čistota vody se stává tématem také u nás. Čištění vody do pitné kvality je čím dál náročnější, protože voda je v přírodě stále více znečištěná. Nejedná se jen o zbytky umělých hnojiv nebo rezidua léčiv, ale také o mikroplasty, kterých se v Česku nachází stále více.

V našem prostředí si to, že voda může být vzácná, začínáme více uvědomovat až v posledních letech. Donutily nás k tomu suché roky, kdy v některých obcích vyschly studně, a bylo nutné pitnou vodu dovážet. Nařízení zakazovala napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z vodovodního řadu. Majitelé zahrad byli proto nuceni ve větší míře využívat dešťové vody.

Nejen na zahradách je vidět změna - také ve volné krajině se zavádí stále více opatření na zadržení vody. Obnovují se tůně, mokřady, přirozená koryta potoků i řek, byť zatím jen v malé míře. Dochází také k obnově pestrých lesů, jejichž mezinárodní den připadl na včerejšek, tedy 21. března. Zde platí “jen houšť a větší kapky” - čím větší bude schopnost krajiny zadržet vodu, tím menší problémy se zásobováním pitnou vodou budeme mít.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu