Riziková těžba štěrkopísku na Uherskoostrožsku navzdory občanům a obavám o pitnou vodu

Riziková těžba štěrkopísku na Uherskoostrožsku navzdory občanům a obavám o pitnou vodu

V úterý 19. května byl povolen dobývací prostor pro těžbu štěrkopísku na území Uherského Ostrohu, na pomezí Zlínského a Jihomoravského kraje. Celé schválení proběhlo navzdory tisícům obyvatel okolních obcí ale i odborníkům na problematiku sucha včetně zástupců povodí Moravy. Český báňský úřad potvrdil rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně o stanovení dobývacího prostoru k těžbě štěrkopísku. To znamená jediné, těžařská společnost může žádat o povolení pro těžbu.

Proti samotné těžbě protestují okolní obce i Jihomoravský kraj. Důvod je prostý, obávají se, že by těžba mohla znečistit zdroj pitné vody. Zásoby štěrku jsou jen půl kilometru od významného zdroje pitné vody zvaný Bzenec – komplex, jež je strategickým a nenahraditelným zdrojem pitné vody pro cca 140 tisíc lidí z Hodonínska, Břeclavska ale i Kroměřížska.

„Zápasíme se suchem a do několika let bude mít voda cenu zlata. Na jedné straně stojí těžař a proti nim zástup místních občanů, kteří mají oprávněné obavy o ohrožení zdrojů pitné vody. A my stojíme jednoznačně na straně občanů,” shrnula kandidátka na hejtmanku Hana Ančincová a dodává: „Mrzí mě, že se Zlínský kraj na rozdíl od kraje Jihomoravského do řízení nepřihlásil a nehájí zájmy svých občanů. Evidentně to chce změnu.”


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu