Ukázaná platí: 26 miliard ze státních lesů? VYTUNELOVÁNO.

Ukázaná platí: 26 miliard ze státních lesů? VYTUNELOVÁNO.

Média v tomto týdnu psala o provozní ztrátě státního podniku Lesy ČR, která v prvním pololetí tohoto roku dosáhla 460 milionů korun. Na tom by nebylo, vzhledem ke kůrovcové kalamitě, zvýšeným nákladům na zalesňování a vysoutěženým extrémně nízkým cenám dřeva, nic neočekávatelného, kdyby ovšem nebyl podnik našimi posledními vládami přiveden takříkajíc na buben, a to neadekvátně vysokými odvody ze zisků a rezerv do státního rozpočtu.

Příběh tunelování státního podniku Lesy ČR se začal psát sice již v 90. letech, ovšem fáze vytunelování samotnou vládou proběhla až v roce 2013, kdy Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o státním podniku. Novela otevřela možnost odvádět část zisků státních podniků do státního rozpočtu skrze tzv. fond zakladatele – do tohoto fondu se odvedou zisky podniku a buď se odsud odvedou do státního rozpočtu, nebo se využijí na jiné účely, dle pravidel stanovených zákonem. Smyslem této změny bylo zajistit další zdroj pro státní rozpočet poznamenaný hospodářskou krizí, jen v roce 2013 to bylo 6 miliard korun. Tento krok se zpětně nejeví jako šťastný, ale vzhledem k tehdejší situaci státního rozpočtu odůvodnitelný, neboť každý vlastník má na profit ze svého majetku nárok. A nechce-li celý zisk reinvestovat zpět do majetku, může jej z přiměřené části využít jinak.

Co už odůvodnitelné není, je vývoj v dalších letech. Zatímco v roce 2013 poklesl vývoj HDP o 0,5 %, v následujících letech již HDP rostlo, a také se zvyšoval výběr daní. V roce 2014 nastoupila vláda Bohuslava Sobotky, postu ministra financí se ujal Andrej Babiš a ministra zemědělství Marian Jurečka. Přestože hospodářská krize pominula, vyšplhaly se odvody Lesů ČR v letech 2014–2018 na bezmála 26 miliard korun – v roce 2014 to bylo 6,5 miliardy, v roce 2015 8,2 miliardy, v roce 2016 5,6 miliardy, v roce 2017 3,05 miliardy a v roce 2018 2,5 miliardy. V roce 2019 již ministryně Schillerová naplánovala odvod ve výši 1 milirady korun, přestože už podnik takovými prostředky nedisponoval. Odvod nakonec neproběhl. V letech 2017 a 2018 došlo v rámci odvodů také na rozpuštění významné části rezervního fondu na pěstební práce (tedy prostředků určených na obnovu lesa). Právě tyto peníze by se podniku v době historicky největší kůrovcové kalamity hodily jako sůl. Ověřoval jsem, jestli byly peníze použity na nějaké konkrétní účely, které by třeba mohly odvody ospravedlnit, nebo byly jen tupě rozpuštěny do rozpočtu. Bohužel, správná odpověď je tupé rozpuštění.

A zde náš příběh začíná být poněkud mrazivý. Vyvádění peněz ze státních lesů totiž probíhalo v čase expandující kalamity. V nedávno zveřejněných závěrech z kontroly konstatuje NKÚ, že kůrovcová kalamita v ČR gradovala v roce 2016. Připomeňme, že za roky 2016–2018, tedy v době, kdy kůrovcová kalamita probíhala již “natvrdo”, bylo z podniku vyvedeno více než 11 miliard korun, a to i z jeho rezerv. Kuriózní je, že v září 2016 vypustilo Ministerstvo zemědělství do médií senzační zprávu o tom, že naše lesy jsou v nejlepší kondici za posledních 250 let. Těžko uvěřit tomu, že ministerstvo, co by zakladatel podniku a vrcholný orgán státní správy lesů, neznalo skutečný stav, který se na některých lesních správách razantně zhoršoval už od roku 2013.

Ještě děsivější jsou závěry kontroly České inspekce životního prostředí, která proběhla v druhé polovině roku 2017 v postižených regionech severní Moravy a Slezska. Inspekce zjistila řadu pochybení, včetně toho, že kůrovec byl uměle šířen po republice nejen v důsledku opakovaných aukcí dříví nastojato, ale i používáním metody asanace napadaného dříví “odvozem” (bez dalšího ošetření naložíte napadené dřevo a odvezete ho na louku vedle lesa či na i stovky kilometrů vzdálenou pilu). Takto se kůrovec rozšířil z Jeseníků až na Vysočinu. Kontrola navíc ukázala, že podnik vůbec neměl zpracované plány řešení kalamitních stavů, přestože mu tehdy platná strategie rozvoje uládala mít tyto plány hotové v polovině roku 2015.

Je důležité si říct ještě 2 věci. Odvody podle zákona probíhají tak, že se tento nejprve naplánuje do rozpočtu na daný rok a v daném roce na základě rozhodnutí vlády odvod buď proběhne, nebo neproběhne, nebo proběhne v jiné výši, než bylo plánováno. A druhá věc – není pravda, co se někdy tvrdí, že peníze z tzv. Fondu zakladatele již podnik nemůže využít. Zákon jasně říká, že tyto prostředky mohou být použity i pro krytí odůvodněných potřeb podniku. Totéž říká i statut podniku (na stranách 12 a 13), který pravidla upřesňuje.

Takže sečteno podtrženo. Stát doslova vytuneloval vlastní státní podnik v době, kdy pro to nebyly žádné ekonomické důvody a kdy probíhala kůrovcová katastrofa obludných rozměrů, na kterou ani stát, ani Lesy ČR nebyli připraveni a ani se o přípravu nepokusili. Vina jde jednoznačně za ministry financí a zemědělství, kteří nepostupovali s péčí řádného hospodáře a také za top manažery podniku.

Máme-li vládu “odborníků”, která stát řídí “jako firmu”, pak je zarážející, že z Lesů ČR vyrobila adepta na insolvenci. Či na privatizaci?

Radek Holomčík

Autor: Radek Holomčík

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu