Úklid Medkových rybníků

Úklid Medkových rybníků

Dobrodružný úklid s Piráty Kroměříž

Včerejší úklid Medkových rybníků, který zorganizovali Piráti Kroměříž v rámci celostátní akce Ukliďme Česko!, byl o něco dobrodružnější než úklidy předchozí. Kromě přibližně 150 kg sesbíraného odpadu – kovu, skla, úlomků dlažby, obkladaček, pneumatiky a hrnce, ale hlavně plastů 😕 nás totiž „tam za vodou v rákosí“ čekalo i pár krabiček starých, pravděpodobně samopalových nábojů. Po ohlášení nálezu se tedy našeho sběru zúčastnilo i několik příslušníků Policie ČR.

Úklidu se zúčastnilo 7 Pirátčat, 12 velkých Pirátů a jedna odvážná nePirátka. Dobrá věc se podařila a účastníky potěšila. Někteří úklid spojili se sběrem kaštanů, jiní se sběrem hub na odpolední smaženici. Úklid Medkových rybníků uzavírá sérií úklidů, kterou letos Piráti Kroměříž v našem městě zorganizovali.

Uklidili jsme Bágrák, uklidili jsme lokalitu Billa – Slovan, Zachar a teď Medkovy rybníky. Těšíme se na další rok, kdy se nejen opět zapojíme do celostátních úklidů, ale budeme uklízet i v rámci vlastních akcí.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu