Rozhovor: Zadržení vody v krajině je pro nás prioritou, podpoříme další projekty

Rozhovor: Zadržení vody v krajině je pro nás prioritou, podpoříme další projekty

První kolo dotačního programu boje proti suchu je za námi. Dorazil i velký počet žádostí ze Znojemska. Další obce se stále mohou zapojit do druhého kola, termín podání žádostí je do 6. srpna 2021. Více informací naleznou obce na tomto odkazu.

  • Co vše podporuje dotační titul pro boj se suchem?

Dotační program má 4 podtituly. Zadržení vody v krajině, následná péče o zeleň, projektová dokumentace a koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn. Celkem bylo navrženo ke schválení 121 žádostí.

  • Projevily zájem i obce ze Znojemského regionu?

Aktuálně máme za sebou první kolo, do něhož dorazily žádosti se zajímavými projekty i z velkého počtu obcí ze Znojemska. Namátkově Mikulovice, Únanov, Jevišovice, Hrušovany nad Jevišovkou, Práče a mnohé další. Na nadcházejícím dubnovém zastupitelstvu budu hlasovat pro schválení všech navržených žádostí.

  • Uvažujete o pokračování programu?

Tento dotační program byl vypisován již dříve, ale bylo pro něj vyčleněno méně finančních prostředků. Pro letošní rok je to 20 milionů. Je skvělé, že je o tento dotační program velký zájem, což dokazuje množství žádostí. Do budoucna určitě plánujeme v jeho vypisování pokračovat. Otázkou je však jeho další podoba a objem finančních prostředků. Velmi důležitá je pro mě zpětná vazba, bez které se budoucí nastavení neobejde.

  • Jakým způsobem se mohou zapojit další obce?

Sběr žádostí do prvního kola, ve kterém chceme přidělit 13 milionů korun, byl ukončen 1. března 2021. Žádosti do druhého kola lze podávat až do 6. srpna 2021. Stále je tedy možnost se do programu přihlásit. Snad ji využijí další obce nejen ze Znojemska, ale z celého Jihomoravského kraje. A já se těším na nové smysluplné projekty, které budu moci podpořit.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu