Zabetonovat? Vedení města Lysá nad Labem ohrozilo významný mokřad

Zabetonovat? Vedení města Lysá nad Labem ohrozilo významný mokřad

V době, kdy celá republika řeší sucho a Ministerstvo životního prostředí dává miliardy korun ročně na zadržování vody v krajině, město Lysá nad Labem provedlo výkopové práce u mokřadu Žabák a tím ohrozilo významný krajinný prvek.

Odborníci se s ministerstvem životního prostředí shodli, že se jedná o mokřad s výskytem chráněných druhů živočichů a rostlin, zato město Lysá má opačný názor a vyměňuje trubku ve strouze za větší a upravuje koryto strouhy, což může způsobit odvodnění daného území. Nehledě na to, že je ve hře na dotčeném území také výstavba edukativního komplexu Svět záchranářů s parkovištěm, který měl na těchto pozemcích zájem stavět Středočeský kraj. Radní Středočeského kraje prozatím rozhodnutí o stavbě odložili a město Lysá nad Labem se má touto tématikou znovu zabývat na zastupitelstvu 17. 6.

Na místě se byla podívat předsedkyně pirátského krajského expertního týmu pro životní prostředí a zemědělství Dominika Michailidu, která pořídila i fotodokumentaci a video. Jsme také v kontaktu s místními obyvateli a problematikou se budeme i nadále zabývat. Sucho je pro nás důležité téma jak na kraji, tak celostátně, a proto Sucho řešíme teď!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu