Zemědělský výbor podpořil návrhy Pirátů na lepší využití odpadní vody i zmapování odvodňovacích drenáží

Zemědělský výbor podpořil návrhy Pirátů na lepší využití odpadní vody i zmapování odvodňovacích drenáží

Zemědělský výbor na středečním jednání schválil pozměňovací návrhy pirátského poslance Radka Holomčíka k novele vodního zákona. „První z nich má napomoci lepšímu využití tzv. šedé vody ve veřejných budovách, což je voda například z umyvadel, sprch, dřezů, kterou by se dalo opětovně splachovat. Druhý zlepší zveřejňování informací o umístění a stavu systémů odvodňování polí,“ uvedl Holomčík s tím, že Piráti prosazováním těchto opatření plní svůj plán boje se suchem „Vodu řešíme teď“, který představili v minulém týdnu.

První přijatý pozměňovací návrh se týká usnadnění využití tzv. šedé vody. „Systémy šetrného hospodaření s vodou v budovách šetří pitnou vodu a také zamezují rychlému odtoku srážkových vod do kanalizace. Jejich zavádění je adaptačním opatřením na změny klimatu. V legislativě však zatím není jednoznačná definice užitkové vody, její kvality a možností jejího využití. Pokud chce tak stavebník zavést některý ze systémů šetrného hospodaření s vodou, musí získat vyjádření Krajské hygienické stanice, která pokaždé rozhoduje o stejné věci znovu,“ vysvětlil Holomčík.

Povolovací proces se tím pádem prodlužuje a stavebník nemá jistotu kladného výsledku. „Cílem pozměňovacího návrhu je odbourat jednu z legislativních bariér pro využívání systémů na zužitkování dešťové a šedé vody i zavést definici užitkové vody do zákona o ochraně veřejného zdraví. Zároveň chceme definovat možné způsoby jejího využití jako je splachování, praní, úklid, závlaha a podobně, tedy posunout se směrem ke skutečné realizaci systémů, které využívají tzv. šedou vodu,” popsal Holomčík.

Druhým návrhem je zavedení povinnosti pro ministerstva zveřejňovat informace o stavu podzemních a povrchových vod ve formátech strojově čitelných dat (tzv. open-data). „Naší ambicí je, vedle zajištění dostupnosti důležitých dat, také vyřešit dlouhodobý palčivý problém s neexistencí ucelené evidence vodních děl k vodohospodářským odvodňovacím drenážím pozemků, tzv. melioracím. Ty se týkají plochy více než 1 milionu hektarů, což je zhruba 13 procent rozlohy Česka, a mají významný vliv na hospodaření s vodou v této oblasti. Přesto jsou informace o jejich umístění kusé a rozstříštěné na řadě míst. Pokud chceme skutečně účinně řešit stav naší krajiny a problémy se suchem, je znalost umístnění a stavu odvodňovacích drenáží mimořádně důležitá,” dodal Holomčík. Podle vládou schválené Informační koncepce České republiky byl měla být všechna veřejná data, u kterých je to možné, zveřejňována ve standardu open data, návrh tak pomůže tuto strategii naplnit.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu