Mgr. Nikola Indrová

Nikola Indrová (* 31. července 1988) je 2. místopředsedkyní v MS Valeč Pirátské strany a 2. místopředsedkyní KS KvK. Nikola Indrová pochází z Třeboně, ale od roku 2011 žije ve Valči v Karlovarském kraji.

Vystudovala obor sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni, kde získala magisterský titul. V průběhu studia se specializovala zejména na problematiku kolektivní identity v oblasti vzdělávání a venkova. Během studií byla členkou týmu, který prováděl terénní výzkum sociálního napětí v lokalitě Litvínov-Janov, a v roce 2012 pak byla zakládající členkou hnutí Za svobodné vysoké školy v Plzni.

Po absolvování univerzity pracovala ve valečské neziskové organizaci Tranquillite, kde měla na starost agendu zaměstnávání VPP. Zároveň byla členkou týmu v projektu NPÚ - Památky nás baví, v rámci kterého byly tvořeny vzdělávací programy pro široké spektrum návštěvníků památkových objektů v ČR, a který v r.2017 získal ocenění Europa Nostra. Krátkodobě také pracovala jako dluhová poradkyně v Člověku v tísni. V současnosti je podnikatelkou v zemědělství. Se svým partnerem chovají v ekologickém režimu ovce a kozy, se zaměřením na péči o kulturní krajinu a produkci masa.

Zajímá se o problematiku vzdělávání, ekologie, lidských práv, spotřeby a osobního rozvoje. Má ráda filosofii, umění a hudbu, které se vymykají škatulkám. Hlavu si čistí čtením nebo prací na zahradě.

Navrhni úpravu