Milan Daďourek

Mgr. Milan Daďourek (* 4. dubna 1975) je členem krajského sdružení Vysočina. Pochází z Liberce, od roku 2000 žije v Počítkách na Vysočině. Ženatý, dvě děti.

Vystudoval Ochranu a tvorbu životního prostředí na PřF Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.) a s odstupem Právo veřejné správy na PF Masarykovy univerzity v Brně (Bc.).

Pracoval na Správě CHKO Žďárské vrchy, jako ředitel Sdružení Krajina, jako akreditovaný zemědělský poradce. V současnosti ho živí vlastní farma (www.farmovis.cz) a pracuje jako externí poradce Sdružení Krajina (grantový fundraising, strategie rozvoje). Zajímá ho zejména udržitelný rozvoj venkova a zachování tradiční venkovské krajiny.

V květnu 2018 se stal druhým místopředsedou KS Vysočina.

Navrhni úpravu